Beleid inzake het coronavirus

Juist nu reserveren zonder financiële risico's voor een duurzame en veilige vakantie dicht bij huis!

Update 01-06-2020:

Zoals uit de berichten in de media blijkt kunnen wij als Ecolonie (gastenverblijven en camping) per half juni weer open. Ook zijn er in Frankrijk evenementen toegestaan tot een paar duizend personen. De afstand die men in acht moet nemen tussen personen uit verschillende huishoudens is 1 meter. Iedereen die graag aan het Eigentijds Festival wil deelnemen kan gewoon boeken via de website. 

We hebben onze gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gewijzigd. Mocht in de periode tot het festival blijken dat door een opleving van het virus de overheid besluit om weer striktere maatregelen te nemen, waaronder een beperking van de reismogelijkheden, dan wel een inperking van de bewegingsvrijheden op ons terrein t.o.v. de huidige maatregelen, dan zullen wij per definitie al de betaalde gelden terugstorten. Gaat het festival gewoon door en wil men annuleren door persoonlijke omstandigheden (ziekte of andere dringende redenen die geen relatie hebben met het coronabeleid) dan blijven onze oude annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden 2020

Van half maart tot en met half mei

Wanneer wij dit schrijven is het half mei 2020. Ons zelfvoorzienend leven heeft ons vanaf half maart geholpen om onze contacten met 'buiten' te minimaliseren. Een persoon bevoorraadde de winkels in onze omgeving met groenten en zuivelproducten en kocht de boodschappen die we nog wel nodig hadden. Hoewel het een mens blijkbaar niet gegeven is (anders zag de wereld er toch al heel anders uit) om zich nieuwe gewoontes gemakkelijk eigen te maken, hebben we met de 24 bewoners die hier gemiddeld verblijven, heel goed kunnen oefenen wat betreft de omgang met elkaar, op basis van de opgestelde protocollen. Zoals de anderhalve meter afstand houden, veel handen wassen, deurknoppen schoonhouden, etc.


Van half mei tot en met eind mei

Gelet op de ontwikkelingen in Europa m.b.t. het coronavirus, zijn we voorzichtig begonnen de eerste tijdelijke participanten die zich reeds eerder gemeld, weer uit te nodigen. Ook gaan we de eerste gasten weer toestaan om eind mei /begin juni te komen. Natuurlijk mondjesmaat om zo stap voor stap met elkaar te ervaren of, en zo ja, welke protocollen dienstbaar zijn aan een veilige omgang met elkaar. Met ieder individueel overleggen we telefonisch of per e-mail hoe hun omstandigheden de afgelopen weken zijn geweest, leggen we onze protocollen uit en beslissen dan of de komst verantwoord is. We denken op deze wijze een verantwoorde leefwijze te ontwikkelen op ons terrein. Belangrijk daarbij is dat iedereen elkaar er op aanspreekt wanneer men denkt dat de protocollen niet voldoende nagekomen worden. Die open sfeer is een belangrijke voorwaarde, zo hebben we de afgelopen weken gemerkt.

De periode na eind mei

Tot nu toe is het onduidelijk wat het beleid van de Franse overheid gaat worden waar het het openstellen van de campings betreft. We houden goede hoop en zoals hierboven al genoemd anticiperen we op een positieve uitkomst. We roepen iedereen dan ook op te boeken wanneer men graag naar ons toe wil komen. Met betalen kan men dan nog even wachten tot duidelijk is dat de camping en onze gastenverblijven (kamers, gîtes, huurtenten e.d.) definitief open mogen zijn.

Een ieder heeft reeds kunnen lezen dat het Eigentijds Festival verplaatst is naar zaterdag 22 t/m zaterdag 29 augustus 2020. Ook het Kinderfestival (www.eigentijdskinderfestival.nl) laten we doorgaan.

Juist nu!!

Wat zou het mooi zijn om voor de komende zomermaanden onze bekende advertentieslogan KOM... EN VIER SAMEN HET LEVEN! van toepassing te laten zijn op deze zomer. Dat de vakantie (vacare) een viering mag worden; een leegmaken, zodat er opnieuw begonnen kan worden. Onze plek, met ook aandacht voor rituelen in onze mooie steencirkel, leent zich daar bij uitstek voor. Schone lucht zonder fijnstof, gezond biologisch eten, de ruime stralingsvrije natuurcamping en minst en zo belangrijk in deze tijden van individuele afzondering, met inachtneming van de nieuwe protocollen , de ontmoeting met gelijkgezinden.

Wat zullen we de energie die van deze oproep uitgaat met elkaar hard nodig hebben.

Blijf op de hoogte!
Nieuwsbrief van het EcoZeN netwerk
Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen, activiteiten en andere wetenswaardigheden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt van ons dan maandelijks de nieuwsbrief van het EcoZeN netwerk per e-mail. Je kunt je op ieder moment ook weer uitschrijven.