Het ongekende leven van geheim minnaars

Het ongekende leven van geheim minnaars
Het ongekende leven van geheim minnaars
Anneke Wittermans, Diadans Stichting Beweegreden
Lezing, Persoonlijke ontwikkeling

Ben je in de positie van Femme fatale of charmeur, α-Man of α-vrouw of juist een Hera type? Op alle posities kunnen we te maken hebben met geheim minnaarschap. Graag willen we in dialoog komen over dit ingewikkelde dilemma. Geheim minnaarschap heeft een slechte naam, toch kan het van groots belang zijn. Geheim betekent niet stiekem, maar eerder verborgen.

Sommige mensen hebben de neiging om verliefd te worden op mannen of vrouwen die niet single zijn. Soms mondt dat uit in een liefdesrelatie; platonisch, erotisch of seksueel van aard. Dergelijke relaties worden door de gemeenschap doorgaans niet geaccepteerd, omdat het vaak pijnlijk is voor de betrokkenen. Desondanks is het een eeuwenoud verschijnsel dat nog altijd geregeld plaats vindt en dat van grote waarde kan zijn voor alle betrokkenen. Geheim minnaarschap kan in een mensenleven van grote betekenis zijn, een geschenk en last die eenzaam gedragen wordt.

Laven aan liefde
Ben je gevallen voor iemand die niet single is? Wil de ander zich laven aan jouw levenslust, wil jij je laven aan de liefde en het verlangen? Besef dat jij ruimte maakt en licht brengt, dat jij opent, sprankelt en drager bent van levenslust en levenszin. Jij raakt de ander in de essentie en maakt het leven draaglijk.
Waarde /betekenis van sensualiteit en in je hart geraakt worden

Jij zet als een bougie het leven weer in beweging, helpt levenslust ontvlammen, brengt vitaliteit. Je ontvangt niet de benefit van de relatie in materiële zin. Toch ga je akkoord met de geheimhouding omdat je het gezin en de carrière van de ander niet wilt schaden. (positie van femme fatale, charmeur)
Geheim minnaarschap kan resulteren en ongewenst kinderloos.

Sommige vrouwen/mannen hebben de neiging om verliefd te worden op mensen die onbereikbaar blijven, of hebben verliefdheden waar niemand weet van heeft. Doordat een vrouw tijdens haar mogelijk moederschap jaren verbonden is geweest met een man, die niet samen met haar kinderen op de wereld neer gaat zetten, is de tijd voorbijgegaan zonder kinderen te krijgen. Na je 45 weet je, ik ben de laatste van de vrouwenlijn, niet gekozen maar het is zo gekomen. Sommige vrouwen blijven na een geheime relatie (ongewenst) kinderloos, omdat ze tijdens hun vruchtbare jaren verbonden zijn geweest met een man die geen kinderen met hen wilde krijgen. Kinderen zouden de relatie immers aan het licht brengen.
Als er kinderen komen ben je voor 'altijd' op de een of andere manier verbonden.

We realiseren ons niet vaak dat als er een kind uit een relatie voortkomt, de ouders voor 'altijd' met elkaar verbonden blijven omdat zij samen het nageslacht delen, waarin zij samen in voortleven. Relaties waar geen kinderen uit voortkomen kunnen niet berusten op die interne 'eeuwige bevestiging van de verbinding'. Juist bij geheim minnaarschap zijn kinderen 'niet gewenst', want dat brengt de relatie in het licht. Doordat een vrouw hierbij tijdens haar mogelijk vruchtbare periode zich jarenlang verbonden heeft met een geliefde, die niet samen met haar kinderen op de wereld neer gaat zetten, kan de tijd voorbijgegaan zijn zonder kinderen te krijgen.

Door wie

Anneke Wittermans Dans maakt het kind in mij wakker, het maakt mij blij en geeft mij de vrijheid van bewegen. Dansen is het bespelen van het instrument wat ik levenslang met me meedraag. Het lichaam is mijn trouwste maat, daar wonen mijn beperkingen en mijn vermogens.  Van de dans leer ik  trouw aan mezelf te zijn en betrouwbaar naar het geheel. Zo ontmoet ik in de dans dansmaatjes, om samen te genieten van bewegingen die verbinden. De dans daagt me elke keer uit om  me te verfijnen en specifieker te worden zodat ik al dansend energie opwek.  

Vanaf 2010 heeft Suzan les bij Anneke Wittermans. Zij volgde de Jaartraining in 2010-2013 (1 dag per week)  en sinds 2013 volgt zij tenminste maandelijks Diadans training voor ervaren dansers. Daarnaast heeft zij veel ervaring opgedaan door in optredens van Diadans mee te dansen en gedichten te zingen. Suzan heeft een inlevend vermogen waarmee zij zich in de dans begeeft. Zij beweegt helder en kan zowel goed synchroniseren als zelfstandig de dansen ontwikkelen. Haar vermogen om de gedichten zingend te vertolken toont haar verfijning van klank en begrip. Zij maakt de betekenis van de poëzie hoorbaar. Bij verschillende optredens en lezingen zijn haar vertolkingen van de liederen op gedichten hét moment, waarbij mensen de inhoud kunnen ervaren. 

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Anneke Wittermans
Organisatie: 
Diadans Stichting Beweegreden
Woonplaats: 
Epe
Telefoonnummer: 
0578 - 610161
E-mailadres: 

Alle activiteiten van Anneke Wittermans, Diadans Stichting Beweegreden

Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling