[03a] Wereldliederen Zingen & Stembevrijding ‘The Hero Within’

[03a] Wereldliederen Zingen & Stembevrijding ‘The Hero Within’
[03a] Wereldliederen Zingen & Stembevrijding ‘The Hero Within’
[03a] Wereldliederen Zingen & Stembevrijding ‘The Hero Within’
Jan-Hendrik Veenkamp, De Notenboom
Workshop, Persoonlijke ontwikkeling

In mijn zangworkshops is iedereen welkom. Ik begeleid liederen uit alle windstreken met trommel en piano. Het plezier van samen vrijuit zingen kan zoveel vreugde, kracht, intimiteit en verbinding brengen. In de workshop Stembevrijding neem ik je mee in het onderzoeken en wekken van jouw innerlijk potentieel in klankoefeningen, lichaamswerk en zang, aan de hand van archetypen.

Workshopinhoud

Wereldliederen Zingen
Kracht en Vreugde putten uit Zingen! In deze bijeenkomsten kun je zingen, zingen en nog eens zingen (en luisteren mag ook). Liederen uit echt alle windstreken, volgens het concept zoals ik dat nu ruim vijf jaar wekelijks tijdens zangavonden van KoorAmor, in Amsterdam en Haarlem (en ook al jaren op Ecolonie) aanbied. Iedereen is welkom, zowel de ervaren zanger als jij die denkt niet te kunnen zingen. 'Zingen' dus zoals het volgens mij van oorsprong is bedoeld: niemand is uitgesloten. Telkens weer zie ik hoe dit zingen verbindt en energie geeft.

Stembevrijding 'The Hero Within" 
Ik bied een combinatie van stemwerk en archetypen aan: krachtige energieën die zowel in als buiten ons werkzaam zijn. Je hoeft geen zangervaring te hebben. Het gaat over expressie geven aan jouw (binnen)wereld via jouw klank en stem. Via een rijk repertoire aan oefeningen krijg je de kans naar binnen te keren in jezelf en dat vervolgens naar buiten te brengen in jouw klank en zang. Het is geen theoretisch programma; het is vooral ervaren aan de hand van oefeningen van stembevrijding. Basis voor deze verkenning zijn de zes archetypen die Carol Pearson in haar boek 'The Hero Within' uiteenzet. We werken met: the Orphan (Wees), the Wanderer (Zwerver), the Warrior (Krijger), the Altruist , the Innocent (Onwetende/Onschuldige) en the Magician (Magiër). In mijn benadering ben ik respectvol dichtbij, nodig ik je uit en moedig ik je aan. Je moet niets en mag heel veel. Ik stem af op wat er in dit moment zich wil manifesteren. Stemwerk is bij uitstek geschikt om je hoofd te laten voor wat het is en meer en meer ruimte te geven aan dieperliggende emoties en (lichaams)energieën. Deze werkwijze kan tranen van vreugde èn verdriet met zich meebrengen. We zingen tussendoor veel liederen uit alle windstreken die ik begeleid op piano en trommel. Zo samen klinken/zingen verbindt. Ruimte geven aan wat in jou tot expressie wil komen heeft een transformerende werking. En dat brengt meer en meer vrijheid om te kiezen en dus vrijer te kunnen communiceren. Je bent van harte uitgenodigd. 

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Jan-Hendrik. Veenkamp
Organisatie: 
De Notenboom
Woonplaats: 
Haarlem
Telefoonnummer: 
0630796057
Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling