Hologram van het vernieuwde Eigentijds Festival

In  2009 hebben wij Wilka Zelders gevraagd een hologram ‘te maken’ voor de manifestatie Waddenlicht, dat in dat jaar gehouden werd op Schiermonnikoog. (zie www.oud-waddenlicht.nl) Zij ontving een prachtig hologram met de naam Alba Matter. Zij vertelde erbij dat dit hologram niet alleen voor Waddenlicht bedoeld was, maar van grotere betekenis zou zijn. Zij doelde o.a. op de landschapstempel (driehoek) Schiermonnikoog, Stonehenge-Avebury en Forge Neuve-ECOlonie. Nu wij het Eigentijds Festival gaan houden op de terreinen van ECOlonie, dus o.a. op Forge Neuve, leek het ons gepast dit hologram weer onder de aandacht te brengen. 

"Alba Mater – the Vessel of Delight"

Wilka zegt over de betekenis ervan het volgende:

" Gegroet dierbaren, allen die dit lezen of horen. Een hartegroet aan allen en een welkom in dit moment van schoonheid en extase. In en uit de naam van Allen mag ik mij openbaren aan Allen. Een waarlijk kunststuk is het dat u hier voor u ziet, een kunstwerk geschapen in en uit het Hart van Allen. Het Veld dat allen en alles omvat, ons allen doordringt en verbindt.

Oh waarlijk, laten we nu in vreugde samenkomen om dit moment te vieren. Een moment waarop de Eenheid als het ware herboren wordt, zoals het reeds vele malen is herboren en toch steeds weer opnieuw geboren zal worden. Een Universele Wet van Wedergeboorte, die ieder moment nieuw leven brengt. Een nieuwe vorm van Zijn, een nieuwe ontmoeting en nieuw begin. En tevens klimmend in een opgaande spiraal naar het ultieme samenvloeien van het Een en het Ander.

Gegroet oh Allen, vrienden en geliefden, medereizigers, gegroet u die hiervoor nu open staat. Dit is het moment waarop wij vreugde vieren mogen, omdat een zekere nieuwe laag in ons aller bewustzijn is aangeraakt, waardoor een verbinding tot stand is kunnen komen in het Grote Veld van Eenheid die verder reikt dan wat tot nu toe mogelijk was.

Uit alle hoeken en ook gaten van het Universum reikten wij en weefden wij tezamen dit nieuwe web, deze tempel, een multi-dimensionele tempel van verrukking, vreugde en overgave. Is dan waarlijk nu het moment aangebroken waarop wij zullen ervaren hoe het is om echt gevuld te worden met het Licht van de Schepping? In totale overgave? In deze ruimte in onszelf die wij reeds lang geleden zijn begonnen te creëren. Een tempel die vrede biedt en vreugde, zonder enige voorwaarde vooraf of achteraf. Het gevuld worden met het Licht van de Schepping is slechts dan mogelijk wanneer men de lange weg is gegaan van wederzijdse afhankelijkheid en het opbouwen van het eigen ik-gevoel, totdat men het punt heeft bereikt waarop dit niet langer terzake doet. Alles is vervuld, alle wensen, alle eisen lijken nu nog slechts te reiken in het oneindige veld van niets, dat tevens het oneindige veld van mogelijkheden is.

Daarin, mijn geliefden, allen die hier en nu aanwezig zijn, is langs draden van ontzag en liefde dit schitterende netwerk ontstaan, van Allen die uitreiken naar Allen. Een uitreiking die alle dimensies doorstraalt, alle soorten van leven. Want niet slechts de mens is in een evolutionaire ontwikkeling. Het is al het leven dat gezamenlijk rijst en daalt op de ademhaling van de Eerste Bron. En steeds meer raken wij doordrongen van ons verbonden zijn. 

Mag ik dan nu nogmaals uitreiken naar u allen en u de mogelijkheden voortoveren van waar wij nu gekomen zijn?

 

Meer informatie

Meer informatie over het werk van Wilka Zelders op haar website: www.shadeshifter.nl

 Vlucht van de adelaar

Ziehier dan Alba Mater, The Vessel of Delight, een schaal, een ruimte, die tevens een voertuig is naar alle dimensies die je zou willen bereiken. Een plek van samenkomst en wedergeboorte, een verbinding tussen alle werelden, een moment in ruimte en tijd waarop je mag ontspannen en je mag laten vervullen met de pracht en de schoonheid van de nieuwe frequenties vanuit het Hart van de Schepping.

Deze plek, die zowel in het Aardse zich bevindt, als in ieders eigen Hart, is altijd voor jou bereikbaar. Je kunt haar frequenties meenemen, waarheen je ook gaat en haar zaden planten op al die plekken waar je het nieuwe leven bouwen gaat. 

Het is een plek van samenkomst in het Hart van de Eenheid die zich vervolgens uitbreidt naar jou en alles dat je vanuit deze plek zult aanraken.

Deze plek die haar Aardse vorm als eerste vindt in de Heilige Ruimte van en rond het eiland van Schiermonnikoog zal daar voor altijd het meest voelbaar zijn, als zijnde het oerzaad van dit volmaakte palet aan mogelijkheden. Het is de getransformeerde en transformerende kracht van de ultieme vreugde die een ieder die haar heeft gevoeld van nu af in zich draagt. Het is het samen reiken en samen gaan van ons Allen, niemand uitgezonderd, in het nieuwe Hart van de Schepping, het eerste Witte Moederschip dat zich als zodanig manifesteert, terwijl zij tevens ongebonden is aan ruimte en tijd.

Oh dierbaren, u Allen die wij Allen zijn, laten wij openen onze harten voor de vreugde die dit samenkomen brengen zal. En laat deze simpele waarheid resoneren en zacht en ruimtelijk klinken in uw eigen hart, opdat ook uw eigen unieke tonen hieraan harmonisch worden toegevoegd. Het koor dat alle vormen en dimensies overstijgt zingt vandaag een Lied van Vreugde. Wij zijn samen Een! Wij zijn dit die dit samen vormen: Alba Mater – The Vessel of Delight."