Locatiekeuze Eigentijds Festival 2020 & Eigentijds Festival 2021

[Tekst genomen uit de augustus nieuwsbrief van Ecolonie, schrijf je in via www.ecolonie.eu om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen.]

Eigentijds Festival 2020 

Het was een onvoorstelbaar druk zomerseizoen op Ecolonie, dat al begon met de voorbereidingen begin mei voor het Eigentijds Festival in Vierhouten en het festival zelf, tot en met het Kinderfestival eind augustus op de terreinen van Ecolonie. Meer gasten dan ooit vonden ook hun weg naar Ecolonie. 

Desalniettemin is het een zeer harmonieus seizoen geweest zonder noemenswaardige spanningen. Die hadden gemakkelijk kunnen optreden, omdat tijdelijke en permanente bewoners en participanten enorm hard gewerkt hebben en de grenzen van hun kunnen hebben opgezocht. Dat was nodig, want voor het eerst moesten we constateren dat er te weinig participanten waren die zich hadden aangemeld voor de 2 hoogseizoen maanden. Een gevolg van de invloed van de lage werkloosheid in Nederland, waardoor veel jongeren gemakkelijk een relatief goed betaald baantje vonden.

Nu eind augustus, gaan we met een vaste groep mensen (27) het najaar in, naast de tijdelijke participanten die hier kort verblijven. In oktober beginnen we met de evaluatie van het seizoen, en vooral wat het voor ons heeft betekend dat het festival dit jaar in Vierhouten heeft plaats gevonden. De impact (belasting) op een relatief kleine groep 'trekkers' om het daar te houden was namelijk heel groot. Dat is ook de reden, samen met een paar andere, die inhoudelijk van aard zijn, dat we hebben besloten om het festival volgend jaar weer hier op de terreinen van Ecolonie te houden.

Echter met het vooruitzicht dat in 2021 het festival weer gehouden wordt in Vierhouten. Op die wijze willen we kijken of we een 'om en om' ritme kunnen creëren; het ene jaar in Frankrijk en het andere in Vierhouten. Dit laatste is overigens alleen mogelijk als we met de Paasheuvelgroep weer goede voorwaarden kunnen realiseren, alsmede de juiste data kunnen vinden, om het daar te houden. Én, een niet onbelangrijk gegeven, er in het tussenliggende jaar niet een andere groep in Vierhouten een soortgelijk festival meent te moeten houden.

Een datum voor 2020 hebben we reeds bepaald: het Eigentijds Festival wordt gehouden van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 juli op de terreinen van Ecolonie. De inschrijving hiervoor start 1 januari 2020. Een datum voor het festival in 2021 in Vierhouten moeten we nog bepalen.