Symboliek van het medicijnwiel

Symboliek van het medicijnwiel
ECOlonie
Ceremonie, Mystiek

Stel je voor dat je de zon bent, dat je iedere dag in het oosten opkomt en in het westen de dag weer verlaat om Grootmoeder Maan haar rondgang te schenken. Iedere dag kom je weer schitterend op en 'plop' je opeens met je eerst zonnestralen boven de horizon om je licht te schenken aan een nieuwe dag. En wat zo prachtig is aan jou als zon is dat je licht geeft, of er nu wolken zijn of niet, of het nu een sombere dag is of niet, niets laat je verstoren iedere dag te geven van je allergrootste kwaliteit: je licht te laten schijnen.

De zon, maan en aarde, de sterren, de banen die ze om elkaar heen maken zijn allemaal rond. En als je goed om je heen kijkt in de natuur is ook daar alles rond. De vogels bouwen ronde nesten, de wind maakt cirkels in droge bladeren, of is heftig rond als hij een tornado wordt, in het water verschijnen cirkels als je er een steentje ingooit. Wij mensen zijn rond en niet hoekig. Alle bloemen en al het zaad en eitjes waar het nieuwe leven begint, zijn rond.

De cirkel is voor vele volkeren heilig omdat het symbool staat voor het eeuwige leven, het leven dat niet kan worden vernietigd, dat altijd doorgaat. Daar waar de cirkel eindigt is er een nieuw begin en dat nieuwe begin is er op ieder stukje of deel van de cirkel. Leven gaat altijd door. Is het niet op Aarde dan is het elders.

Het menselijk leven kent ook een cirkelgang, daarom staat er in de vele heilige cirkels een kruis. Dit kruis staat symbool voor het mannelijk principe en is net zo heilig als de cirkel die symbool staat voor het vrouwelijke principe. Het kruis markeert in de cirkel belangrijke momenten van overgang. Die momenten zijn behulpzaam op ons levenspad en maken ons er attent op waar we staan in het wiel.

Het zijn de vier windrichtingen die je in je leven doorloopt.
Iedere mens en alle leven op aarde volgt het patroon van het medicijnwiel; het patroon dat het vrouwelijk en het mannelijke in zich draagt, dat zowel de bron als het aardse kent en dat zichtbaar wordt gemaakt in de vorm van het medicijnwiel.

De spaken van het kruis zijn de geestelijke paden die je leiden naar het middelpunt en het centrum. Als je kijkt naar deze vorm die je hebt gelegd in je kamer of tuin, dan zie je harmonie en genereert het wiel vrijwel direct een krachtige energie die helend is. 

Medicijnwielen zijn overal in de wereld aangetroffen. In prehistorische grotschilderingen, bij de Kelten, als mandala's in Tibet, bij de Noord-Amerikaanse Indianen. Wie wel eens een mandala heeft getekend en er vervolgens langdurig naar keek, weet dat dit uiterst rustgevend is. Het maakt je bewust van je centrum, van je eigen heelheid en stelt je in staat de kennis die je bij je draagt te activeren.

Het woord medicijnwiel is afkomstig van de Noord- Amerikaanse indianen. Zij geven aan het woord 'medicijn' een totaal andere betekenis dan wij. Medicijn staat voor kracht. Staat symbool voor jouw persoonlijke kracht. Wij zijn alles buiten ons zelf gaan zoeken, terwijl de oudere volkeren nog weten dat alles wat je nodig hebt in jezelf is te vinden. Wij denken dat de apotheker ons weer 'op krachten kan helpen'. Dat is niet het medicijn wat hier wordt bedoeld. Het is de levenskracht die in jou is en die je het zelfhelende vermogen schenkt waar we allemaal over beschikken. Je dient het alleen wel wakker te maken.

Als je naar het middelpunt van het medicijnwiel gaat dan kom je terecht waar je kracht en heelheid is: in je centrum, daar waar Groot Mysterie woont, waar Grote Geest (Wakan)aanwezig is, waar de Bron of het Al is. En dat ben jij allemaal, dat draag je allemaal in je. Het medicijnwiel brengt je dus letterlijk thuis. Het brengt je in je eigen centrum dat onlosmakelijk is verbonden met alles wat bestaat. De vier windrichtingen in het wiel zijn belangrijke markeerpunten in ons leven. Zo staat het oosten voor geboorte, het zuiden voor initiatie, het westen voor volwassenheid en het noorden voor overgang en transformatie.

Het is universeel en niet aan te tornen. Ook niet aan waar alle windrichtingen symbool voor staan en datgene wat je in elk van die perioden mag en kan ontwikkelen.

Oosten
Zo staat het oosten symbool voor nieuw leven, voor een nieuw begin, voor de kracht van creatie, voor optimisme, voor visioen, voor hoop en helderheid. Als je vanuit de nacht, vanuit het noorden de richting van het oosten bewandelt, dan neem je in het donker het eerste begin van de dag waar. Je ziet de geboorte van een nieuwe dag die de duisternis doet verdwijnen. Iedere dag is dat een magisch moment.

Zuiden
En als de dag zich uitstrekt en de zon rijst naar zijn hoogste punt in het zuiden, dan ben je aangekomen in je jeugd; de richting van het pure leven zonder enige terughoudendheid. Het is de richting van de onschuld en de richting van het verliezen van je onschuld, om te komen tot verantwoordelijkheid. Het zuiden is actie. En vanuit de actie waar je het volle leven tegemoet bent gegaan, kom je in het westen terecht.

Westen
Het is de richting van de volwassenheid, van innerlijke kracht, van heling van al je wonden die je op weg naar het westen en noorden hebt opgelopen. Hier kun je ervaren wat de ware betekenis is van de kracht van de liefde en het open hart. In het westen kijk je naar wat het leven je heeft gebracht tot nu toe. En vanuit deze richting, waar je diep in jezelf hebt gekeken, komt de stilte en de wijsheid van de ouderdom in zicht. Het is de richting van met waardering kunnen kijken naar wat is gedaan, naar wat er is en wat er niet is.

Noorden
Het noorden betekent overgave en loslaten. Het is de stilte en de richting waar de zon niet komt, waar Grootmoeder Maan haar licht laat schijnen. Het is de andere kant van het begin. Als het donker je omgeeft, zoek je dan naar het licht in de duisternis of breng je jouw licht in de duisternis...? Het is een van de lessen die het medicijnwiel ons leert als we de oude kennis weer tot ons nemen. Dat niets je mag laten verstoren iedere dag te geven van je allergrootste kwaliteit: je licht te laten schijnen.

Thuis een medicijnwiel leggen:
Begin met vijf stenen. Maak een cirkel zet er de windrichtingen op uit en bepaal het middelpunt. Leg als eerste steen, de Scheppersteen, de Bron, de Grote Geest, of Groot Mysterie. Als deze steen voor jou iets anders betekent, geef daar dan die betekenis aan. Het staat niet in graniet gehakt hoe het moet, dus volg je hart. Als tweede steen leg je het oosten, vervolgens het zuiden, westen en noorden. Je kunt de steen voor je deze neerlegt opheffen naar de hemel en hierna even aanraken aan Moeder Aarde, waarbij je kunt uitspreken waar je de steen voor neerlegt. Dit kun je bij iedere steen doen. Kijk even terug in de tekst waar de verschillende richtingen voor staan. Als je de vijf stenen hebt gelegd, heb je het medicijnwiel in de meest pure vorm. Kijk ernaar, mediteer erbij en doe alles met respect voor al het leven dat voor ons kwam en al het leven dat nog komt, en waar we mee zijn verbonden. De afzondelijke spaken van het medicijnenwiel bevatten tal van lessen over het ontwikkelen van Persoonlijke mogelijkheden. Het kost jaren om deze te doorgronden.

Op Ecolonie is in 2015, tijdens het eerste Eigentijds Festival op ECOlonie, een 'Medicijnwiel' neergelegd in de Lakota traditie van de indiaan Sun Bear door Roelien de Lange.
In de loop der jaren is deze steencirkel van vorm veranderd, meegaand in de grote transformatie die gaande is op aarde. 

Alle activiteiten van ECOlonie

Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling