Waterceremonie voor Vrouwen - De Levende Wijsheid van het Water

Waterceremonie voor Vrouwen - De Levende Wijsheid van het Water
Waterceremonie voor Vrouwen - De Levende Wijsheid van het Water
Lieke Deelstra, Werkplaats STAP
Workshop, Mystiek

Waterceremonie voor vrouwen - de waterschenksters - de levende wijsheid van het water. Inwijding tot de waterhoedsters. Met deze water ceremonie eren en danken we de watergodin, de oerbron van al het leven. De cirkel van het water en de cirkel van het leven zijn EEN.

De vrouw is de hoedster van het water. Ze draagt het water in zich als een natuurlijke bron. Beiden zijn dragers van het leven. We dopen onze kinderen met heilig water. De levensbron, het heilige water of het levenswater speelt in vele sagen en mythen een grote rol. Waar wil jij deze heilige bron voor danken? Hoe kun jij een born en waterhoedster worden in deze tijd? 

We zullen in de middag voorbereiden met op oeroude vrouwenwijze; het ritueel vlechten met intenties en knopenmagie. Met gebed en meditatie. s'Avonds zijn we met de ceremonie op Forge Neuve. Waar wil jij het water voor danken? We zullen met deze ceremonie niet nemen, maar schenken. Letterlijk en figuurlijk. We bestaan als mens voor bijna 90 % uit water! We kunnen in principe weken zonder eten overleven maar langer dan drie/vier dagen zonder water is bijna onmogelijk.. Water is in deze tijd, met alle klimaatveranderingen soms te veel en soms veel te schaars. We nemen, gebruiken en vervuilen zo vaak gedachteloos ons water. terwijl water juist zo gevoelig is voor subtiele frequenties en trillingen. Denk maar aan de kristal foto's van Masari Emoto- water heeft een geheugen.

Vanuit afstemming maken we een klein offer van natuurlijke materialen. Je kunt ook vanuit Nederland een klein flesje water van je woonplaats meenemen. 's Avonds zullen we de ceremonie uitvoeren met de watergodin in het meertje van Forge Neuve.

Let op- bestaat uit twee delen- middag en avond. Deze 2 delen zijn niet los van elkaar te volgen. 

Pen en papier (schrijfboekje) en zwemkleding meebrengen.

Wordt gehouden op:

  • Dinsdagmiddag: [061] Waterceremonie voor Vrouwen - De Levende Wijsheid van het Water
  • Dinsdagavond: [062] Waterceremonie voor Vrouwen - De Levende Wijsheid van het Water


Over de docent

Ik (Lieke Deelstra, 1967) ervaar het leven vanuit het 'pars pro toto' principe, in het kleine spiegelt het grote en andersom. Alles is ten diepste met elkaar verbonden. In de cyclus van de natuur en van het leven zijn het geestelijke en aardse onlosmakelijk verbonden. Voor mij is van jongs af aan de 'niet zichtbare wereld' een aanwezige zichtbare werkelijkheid. In mijn reis naar volwassenheid werd ik mij steeds bewuster dat veel mensen het contact met deze wereld zijn kwijtgeraakt.
Vanuit Werkplaats STAP breng ik mensen via biografieonderzoek, sprookjeswerk, bewustzijns ontwikkeling en intuïtie weer in contact met hun innerlijke bron, de gouden draad in hun leven. Als je deze oer-wijsheid, deze krachten en energie hervindt krijg je ook meer gevoeligheid in het waarnemen van (je eigen) zielenbeelden. Je wordt helderder in het “verstaan” en “zien” van de “niet zichtbare wereld” zoals natuurwezens. Mijn achtergrond als biografiekundige en theatermaker, maar ook het autobiografisch schrijven, sjamanisme en opstellingen werk zijn mijn instrumenten. Via verbondenheid en afstemming probeer ik verhalen zichtbaar te maken die aan het licht willen komen. Zowel in het heel kleine als in het heel grote.

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Lieke Deelstra
Organisatie: 
Werkplaats STAP
Woonplaats: 
Zutphen
Telefoonnummer: 
06-41814596
E-mailadres: 

Alle activiteiten van Lieke Deelstra, Werkplaats STAP

Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling