Mystieke Tekstlezing Etty Hillesum

Mystieke Tekstlezing Etty Hillesum
Lieke Deelstra, Werkplaats STAP
Workshop, Mystiek

We gaan actief aan de slag met een tekst uit het dagboek van Etty Hillesum. Door meditatief te luisteren en de tekst verschillende keren te lezen.

Door het woord God te vervangen door een eigen authentiek woord dat voor jou persoonlijk resoneert met dit mystieke, eeuwige, onzegbare en onzichtbare begrip. Daardoor kom je in contact met deze eeuwige ruimte en liefde en ontdek je voor jezelf nieuwe wegen en inzichten om je te verhouden tot dit grote mysterie.

Pen en papier (schrijfboekje) meebrengen.

Over de docent

Ik (Lieke Deelstra, 1967) ervaar het leven vanuit het 'pars pro toto' principe, in het kleine spiegelt het grote en andersom. Alles is ten diepste met elkaar verbonden. In de cyclus van de natuur en van het leven zijn het geestelijke en aardse onlosmakelijk verbonden. Voor mij is van jongs af aan de 'niet zichtbare wereld' een aanwezige zichtbare werkelijkheid. In mijn reis naar volwassenheid werd ik mij steeds bewuster dat veel mensen het contact met deze wereld zijn kwijtgeraakt.
Vanuit Werkplaats STAP breng ik mensen via biografieonderzoek, sprookjeswerk, bewustzijns ontwikkeling en intuïtie weer in contact met hun innerlijke bron, de gouden draad in hun leven. Als je deze oer-wijsheid, deze krachten en energie hervindt krijg je ook meer gevoeligheid in het waarnemen van (je eigen) zielenbeelden. Je wordt helderder in het “verstaan” en “zien” van de “niet zichtbare wereld” zoals natuurwezens. Mijn achtergrond als biografiekundige en theatermaker, maar ook het autobiografisch schrijven, sjamanisme en opstellingen werk zijn mijn instrumenten. Via verbondenheid en afstemming probeer ik verhalen zichtbaar te maken die aan het licht willen komen. Zowel in het heel kleine als in het heel grote.

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Lieke Deelstra
Organisatie: 
Werkplaats STAP
Woonplaats: 
Zutphen
Telefoonnummer: 
06-41814596
E-mailadres: 
Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling