Biografiekunde - Cirkel van het Leven

Biografiekunde - Cirkel van het Leven
Lieke Deelstra, Werkplaats STAP
Lezing

De mens doorloopt in zijn ontwikkeling verschillende fases, de levensfasen. vanuit mijn biografische praktijk werk ik al meer dan 20 jaar met de 7 jaar fasen. Biografiekunde is de kennis van de levensfasen in en mensenleven.

De fasen die de mens al vanuit de oertijd heeft verbeeld met het levenswiel oftewel het medicijnwiel- de cirkel van het leven. Het levensrad draait door van fase tot fase. En je kunt deze fasen of verschillende niveaus bekijken en duiden.

In ons leven zijn we constant in cycli. We zijn voortdurend in beweging en verandering, of we nu willen of niet. Denk bv aan de grote cycli; geboren worden en sterven, maar ook kleine/dagelijkse zoals; dag en nacht, opkomende en ondergaande zon, slapen en wakker zijn….in ons en om ons heen zijn cyclussen die we dagelijks terugzien, In de natuur zien we bv de zonsopkomst en zonsondergang, licht en donker, de vier seizoenen.... De mens doorloopt in zijn ontwikkeling ook verschillende fases. Deze fasen kun je in 4 grotere van elk 21 jaar indelen.

Deze 21 jaars fasen kun je ook wel vergelijken met lente, zomer, herfst en winter. De maansknopen en planeten spelen hier ook een rol in. Elke fase heeft zo haar eigen wetmatigheden en thema’s in de ontwikkeling van de gehele mens. Deze zeer oude kennis stamt uit de tijd van de Grieken, maar kunnen we door in de natuur waar te nemen ook gewoon herkennen en ons eigen maken.

Het doorlopen van de fases kun je zien als een groot archetypisch verhaal. Elke fase heeft zo haar eigen wetmatigheden in de ontwikkeling van het fysieke lichaam, de ziel, het geestelijke bewustzijn en het komen tot de essentie. Dit is zeer oude kennis die al door de Grieken werd gebruikt. Steiner heeft dit uitgewerkt. Door o.a. Bernard Lievegoed als praktisch hulpmiddel ontwikkeld om mensen bewustzijn en inzicht te laten verkrijgen op de eigen levensloop.

De authentieke levensloop van een mens spiegelen we aan de algemene ontwikkeling van de mens, de biografische wetmatigheden. Daarmee krijg je inzicht in welke ontwikkeling is doorlopen en welke nog ontbreekt. Maar nog belangrijker, uit de feiten die uit de levensloop spreken, kun je de echte “wil” gaan lezen en herkennen. Door de levensloop in kaart te brengen krijg je zicht op de wezenlijke interesses en capaciteiten. Op het echte diepere ideaal, en daarmee het levensmotief. Dat brengt verheldering en bewustzijn in de situatie en het ontwikkelingsvraagstuk.

Deze interactieve lezing inspireert om jouw ontwikkeling in kaart te brengen. En is een mooie opmaat voor de cirkel van het leven workshop op de zilverwijde.

Door wie

Ik (Lieke Deelstra, 1967) ervaar het leven vanuit het 'pars pro toto' principe, in het kleine spiegelt het grote en andersom. Alles is ten diepste met elkaar verbonden. In de cyclus van de natuur en van het leven zijn het geestelijke en aardse onlosmakelijk verbonden. Voor mij is van jongs af aan de 'niet zichtbare wereld' een aanwezige zichtbare werkelijkheid. In mijn reis naar volwassenheid werd ik mij steeds bewuster dat veel mensen het contact met deze wereld zijn kwijtgeraakt.
Vanuit Werkplaats STAP breng ik mensen via biografieonderzoek, sprookjeswerk, bewustzijns ontwikkeling en intuïtie weer in contact met hun innerlijke bron, de gouden draad in hun leven. Als je deze oer-wijsheid, deze krachten en energie hervindt krijg je ook meer gevoeligheid in het waarnemen van (je eigen) zielenbeelden. Je wordt helderder in het “verstaan” en “zien” van de “niet zichtbare wereld” zoals natuurwezens. Mijn achtergrond als biografiekundige en theatermaker, maar ook het autobiografisch schrijven, sjamanisme en opstellingen werk zijn mijn instrumenten. Via verbondenheid en afstemming probeer ik verhalen zichtbaar te maken die aan het licht willen komen. Zowel in het heel kleine als in het heel grote.

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Lieke Deelstra
Organisatie: 
Werkplaats STAP
Woonplaats: 
Zutphen
E-mailadres: 

Alle activiteiten van Lieke Deelstra, Werkplaats STAP

Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling