De Magische Cirkel - Spel van de Levenscycli

De Magische Cirkel - Spel van de Levenscycli
Lieke Deelstra, Werkplaats STAP
Workshop, Mystiek

Het levenswiel oftewel de cirkel van het leven is een oer-symbool voor de verschillende fasen en richtingen die we in en om ons heen herkennen. Dit levensrad wordt al vanuit oudsher ingezet voor spirituele en praktische duiding van het leven en de wereld.

In vele culturen en tijden zijn afbeeldingdingen van dit levensrad terug te vinden. De mens doorloopt in zijn ontwikkeling ook verschillende fases, de levensfasen. Vanuit mijn biografische praktijk werk ik al meer dan 20 jaar met deze fasen en het levenswiel. Het levensrad draait door van fase tot fase. En je kunt deze fasen of verschillende niveaus bekijken en duiden.

In ons leven zijn we constant in cycli. We zijn voortdurend in beweging en verandering, of we nu willen of niet. Denk bv aan de grote cycli; geboren worden en sterven, maar ook kleine/dagelijkse zoals; dag en nacht, opkomende en ondergaande zon, slapen en wakker zijn….in ons en om ons heen zijn cyclussen die we dagelijks terugzien, In de natuur zien we bv de zonsopkomst en zonsondergang, licht en donker, de vier seizoenen, de vier windrichtingen....

De mens doorloopt in zijn ontwikkeling ook verschillende fases. Vanuit dit levenswiel/medicijnwiel met de verschillende windrichtingen, de verschillende fasen en seizoenen kijk je vanuit jou eigen levensvraag naar je levensloop om meer bewustzijn en inzicht te ontwikkelen. Devier winden, het oosten, het zuiden, het westen en het noorden onderzoeken we welk veld jou wat heeft te vertellen? Waar sta je nu? Wat is er nodig? We sluiten af met een klein ritueel.

Op de Zilverweide ligt een steencirkel of 'Levenswiel', een plek waar al jarenlang rituelen en ceremonies worden gehouden. Deze gewijde plek gaan we inzetten voor een stukje verkenning van je eigen levenspad. Heb jij momenteel meer contemplatie nodig in je ontwikkeling, levensenergie of juist groeikracht? Of ga je je oogst binnenhalen en goed bewaren. Waar je ook bent en wat je ook nodig hebt, in deze workshop zullen we met bewustzijn en respect een stapje maken in de weg die jij te gaan hebt. In verbinding met onszelf en het geheel.

Wordt gehouden op:

  • Donderdagmiddag: [064] De Magische Cirkel - Spel van de Levenscycli
    slechtweer alternatief: bij het vuur onder het doek?


Over de docent

Ik (Lieke Deelstra, 1967) ervaar het leven vanuit het 'pars pro toto' principe, in het kleine spiegelt het grote en andersom. Alles is ten diepste met elkaar verbonden. In de cyclus van de natuur en van het leven zijn het geestelijke en aardse onlosmakelijk verbonden. Voor mij is van jongs af aan de 'niet zichtbare wereld' een aanwezige zichtbare werkelijkheid. In mijn reis naar volwassenheid werd ik mij steeds bewuster dat veel mensen het contact met deze wereld zijn kwijtgeraakt.
Vanuit Werkplaats STAP breng ik mensen via biografieonderzoek, sprookjeswerk, bewustzijns ontwikkeling en intuïtie weer in contact met hun innerlijke bron, de gouden draad in hun leven. Als je deze oer-wijsheid, deze krachten en energie hervindt krijg je ook meer gevoeligheid in het waarnemen van (je eigen) zielenbeelden. Je wordt helderder in het “verstaan” en “zien” van de “niet zichtbare wereld” zoals natuurwezens. Mijn achtergrond als biografiekundige en theatermaker, maar ook het autobiografisch schrijven, sjamanisme en opstellingen werk zijn mijn instrumenten. Via verbondenheid en afstemming probeer ik verhalen zichtbaar te maken die aan het licht willen komen. Zowel in het heel kleine als in het heel grote.

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Lieke Deelstra
Organisatie: 
Werkplaats STAP
Woonplaats: 
Zutphen
E-mailadres: 

Alle activiteiten van Lieke Deelstra, Werkplaats STAP

Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling