Magie van de Lichtpiramide

Magie van de Lichtpiramide
Magie van de Lichtpiramide
Gerwine Wuring en Harmen de Haas
Workshop, Mystiek

Op Forge Neuve is vorig jaar een Licht piramide geplaatst. Deze heilige driehoek nodigt ons uit om de dualiteit te overwinnen. In vele tradities is er de poort van twee waar tussendoor je een heilige ruimte, een andere frequentie, een derde dimensie binnen stapt, een derde weg.

Neem plaats in het midden, ervaar de kristal wereld onder je voeten, concentreer je op het derde oog en weet van de kosmische verbinding vandaaruit naar boven. Deze bewustzijnsdriehoek of 'Licht Piramide' nodigt je uit tot meditatie en bezinning. Oriënteer je op één van de drie krachtdieren, archetypische beelden die ons leren over oeroude wijsheden. Schildpad leert ons verdraagzaamheid en geduld, standvastigheid in de vertraagde tijd. Rupi rupi vogel vertelt over de vrijheid om te ontstijgen aan het verleden, je toekomst tegemoet. Slang staat voor kosmische en kundalini energie. Als je tussen het schildpad, symbool voor het vrouwelijke en de rupi rupi vogel op de meer manlijke pool, naar binnenstapt, ontmoet je de slang in een andere dimensie.

We starten bij het vuur om ons op te warmen in de voorbereiding voor deze stappen in een andere wereld.

Weest stil
en ego zal verdwijnen
zodat licht kan verschijnen

Wordt gehouden op:Over de docenten

Harmen de Haas: Vuur speelt al van jongsafaan een belangrijke rol in mijn leven. Als vuurman ben ik sinds lang betrokken bij het centrale festival vuur en haar ceremonieën. Op ECOlonie heb ik de voorbije festival jaren 's ochtends een vuurmeditatie gegeven om de invloed van de vlammen en de kooltjes in je eigen lijf te ervaren. ECOlonie is voor mij ook een plek om me 'over te geven' aan de energiestroom aldaar. Een oefening voor mezelf om er zo weinig mogelijk 'tussen' te zetten en aldus beschikbaar te zijn voor het 'groter veld' van mensen en 'locatie.

Als ecologe en Druïda luister ik graag intuïtief naar de natuur en mijn eigen natuur. Zo heb ik ooit gehoor gegeven aan de roep om een ‘Aarde School’ te laten ontstaan en heb jaren invulling gegeven aan 'Reizende Aarde School'. Ik ben boeken gaan schrijven en heb velen gestimuleerd om hun eigen aard en natuur te volgen. Spiegelend aan de natuur en luisterend naar de roep van de aarde, is het zo verrassend om de helende wijsheid van de natuur telkens weer te beleven. De schoonheid en kracht van de magische wereld op ECOlonie leent zich daar uitstekend voor.

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Harmen de Haas
Woonplaats: 
Leeuwarden
E-mailadres: 

Alle activiteiten van Gerwine Wuring en Harmen de Haas

Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling