Magische Cirkel en Voorouderlijnen - Waar Zit Jouw Medicijn?

Magische Cirkel en Voorouderlijnen - Waar Zit Jouw Medicijn?
Lieke Deelstra, Werkplaats STAP
Workshop, Mystiek

Het levenswiel oftewel de cirkel van het leven is een oer symbool voor de verschillende fasen in een mensenleven. De vier windrichtingen en vier seizoenen kunnen we ritueel inzetten voor meditatie en heling. De vier winden, het oosten, het zuiden, het westen en het noorden hebben jou wat te vertellen. Welk veld heeft jou wat te vertellen? Waar sta je nu?

Het noordelijke veld is verbonden met onze voorouders. Het is belangrijk om de generaties die ons zijn voorgegaan te kennen. De vaders, de moeders, de opa's en oma's, de wijze oude mannen en vrouwen, de oermoeders en vaders. Alles wat zij doorleeft hebben geven zij energetisch weer door. Ze laten jou de levenservaring na. In de kringloop van het bestaan gaat het om een energetische wetmatigheid, zoals symbolisch wordt uitgedrukt in het medicijnwiel

Wat onopgelost en onzichtbaar blijft zoekt in volgende generaties naar nieuwe wegen om aan het licht te komen. De cirkel is niet rond. Het werken met het wiel is een helingsceremonie. Via het wiel wordt de pijn maar ook de kracht voelbaar. Iedere voorouder is drager van een specifiek kracht, een specifiek talent of een ander geschenk. Dat noemen we medicijn. Dat omvat niet alleen het mooie en fijne, maar ook, of misschien juist, de moeilijkheden. Het nageslacht bouwt als het ware voort op de door de voorouders gelegde grondvesten. Groeit op de compost van de voorouders. Op deze compost kan nieuw leven groeien. Op zielsnivo zijn we eigenlijk zo moedig , om steeds weer die oude, pijnlijke , onaffe verhalen aan te gaan en op te pakken, omdat we ze gewoon willen volbrengen. Om dat we ze willen omzetten, composteren, tot medicijn, tot kracht en nieuw leven. Zodat het wiel blijft draaien en het leven verder kan. 

Waar je ook bent en wat je ook nodig hebt, in deze workshop zullen we met bewustzijn en respect een stapje maken in de weg die jij te gaan hebt. In verbinding met onszelf en het geheel.

In de workshop ga je op zoek naar jouw medicijn vanuit jouw voorouderlijke lijn. We eren deze voor- moeders en vaders en je gaat op zoek naar jouw persoonlijke medicijn in deze.

Over de docent

Ik (Lieke Deelstra, 1967) ervaar het leven vanuit het 'pars pro toto' principe, in het kleine spiegelt het grote en andersom. Alles is ten diepste met elkaar verbonden. In de cyclus van de natuur en van het leven zijn het geestelijke en aardse onlosmakelijk verbonden. Voor mij is van jongs af aan de 'niet zichtbare wereld' een aanwezige zichtbare werkelijkheid. In mijn reis naar volwassenheid werd ik mij steeds bewuster dat veel mensen het contact met deze wereld zijn kwijtgeraakt.
Vanuit Werkplaats STAP breng ik mensen via biografieonderzoek, sprookjeswerk, bewustzijns ontwikkeling en intuïtie weer in contact met hun innerlijke bron, de gouden draad in hun leven. Als je deze oer-wijsheid, deze krachten en energie hervindt krijg je ook meer gevoeligheid in het waarnemen van (je eigen) zielenbeelden. Je wordt helderder in het “verstaan” en “zien” van de “niet zichtbare wereld” zoals natuurwezens. Mijn achtergrond als biografiekundige en theatermaker, maar ook het autobiografisch schrijven, sjamanisme en opstellingen werk zijn mijn instrumenten. Via verbondenheid en afstemming probeer ik verhalen zichtbaar te maken die aan het licht willen komen. Zowel in het heel kleine als in het heel grote.

Meer informatie

Naam contactpersoon / workshopleider: 
Lieke Deelstra
Organisatie: 
Werkplaats STAP
Woonplaats: 
Zutphen
Telefoonnummer: 
06-41814596
E-mailadres: 
Workshops,
Persoonlijke ontwikkeling