Visie van het Eigentijds Festival

Inspirerende Ontmoetingsplaats

Het 27e Eigentijds Festival biedt traditiegetrouw ruimschoots inspirerende voeding voor de geest en ziel, die aanzet tot verandering en het bewustzijn stimuleert. Het geeft die informatie en ervaringen die de blik verruimen en zet daar waar nodig de zaak eens flink op z'n kop. Ook geeft het praktische handvaten om daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan. In de vele workshops, lezingen en activiteiten van het festival wordt jouw vermogen om zelf te creëren aangesproken. De activiteiten zullen je dichter brengen bij jouw diepe verlangen om een zingevend, liefdevol en scheppend wezen te zijn.

We beogen met deze visie en werkwijze de festivaldeelnemer aan te spreken die behoefte heeft om een nieuwe levensfase vorm te geven. Immers de samenleving verandert razendsnel en wordt steeds complexer, en de vraag van deze tijd is: hoe hou ik me daarin staande. Wie ben ik in dat veranderende krachtenspel. Wie zijn mijn vrienden, waar kan ik mijn hart luchten, bij wie voel ik me vertrouwd? Vaak zijn dat gelijkgezinden die zich herkennen in de processen en levensthema's van de ander. Want is het niet zo dat we de essentie van ons mens-zijn pas realiseren in de ontmoeting met die ander, al dan niet met een hoofdletter geschreven!

Dit festival is dus niet alleen een plek om te consumeren (die momenten zullen er ook zijn) maar vooral één waar de deelnemers kunnen oefenen in het creëren van een energieveld van menselijkheid en creativiteit. Want als er iets nodig is in deze wereld is het wel de noodzaak (ja het is echt vijf over twaalf) om voor het eerst een nieuwe mythologie van de mensheid te ontwikkelen, waarin niemand meer wordt buitengesloten, zoals bij de oude mythologieën. Alleen dan maken we een kans om de aarde als verblijfplaats voor de mens in ons hart te sluiten en het niet te zien als een gebruiksvoorwerp. We kunnen dit niet overlaten aan de politiek en het bedrijfsleven, zo blijkt steeds weer.

Na het 20ste festival besloten we naar Frankrijk te verhuizen. Juist om bovenstaande redenen. Ecolonie is bij uitstek een plek waar de duurzaamheid tot in detail vorm krijgt. 

We zijn er van overtuigd dat we met elkaar weer een bijzonder festival zullen beleven.

De coordinatiegroep, zijnde Aliëtte Miedema, Henk Vos, Harmen de Haas, Johan Hoeijmakers en Henkjan de Blaauw
namens alle bewoners en participanten van Ecolonie, zijnde de organisator van dit Eigentijds Festival 2021.Veranderen doe je niet zomaar

Overigens, deze veranderende visie op het leven en dus op de inhoud van het festival komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uit de enquêtes die wij al in 2012 en 2013 hebben gehouden onder een grote groep representatieve oud-deelnemers van de voorbije festivals, bleek dat bijna 95% (!!!) liet weten duurzaamheid in het algemeen belangrijk tot zeer belangrijk te vinden in het leven.

Gemeenschapszin, aandacht en liefde

In onze visie gaat het niet alleen om de inhoud, de genoemde 3 betekenislagen van persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en mystiek. In deze tijd van ver doorgeschoten individualisering, verarming van sociale verbanden en toenemende eenzaamheid kiezen we ook bewust voor een kleiner en intiemer festival, zodat onze liefde voor het leven, de ander, de natuur ( = aandacht, verbondenheid en solidariteit ), beter tot haar recht kan komen. Met die basishouding dragen we bij aan een nieuwe wereld, een nieuwe aarde. Het aantal deelnemers op het festival van 2021 zal daarom veel kleiner zijn dan het aantal dat we vroeger gewend waren in Vierhouten.

De thema's

Persoonlijke ontwikkeling

Het gaat hierbij om bekende activiteiten en workshops die de afgelopen 26 jaar op het Eigentijds Festival werden aangeboden, zowel in Vierhouten als op de terreinen van Ecolonie. Enkele voorbeelden daarvan zijn: yoga, tantra, masseren, stembevrijding, creatief schrijven, dansen, stilte wandelingen, meditatie, biodanza, verhalen vertellen, vuurlopen etc. Kortom workshops die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling (vaardigheden, inzichten) van de deelnemer.

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid bestaat nog niet zo lang. Het is een moderne vertaling van vroegere thema's, van wat vroeger solidariteit, broederschap, rentmeesterschap en voorspoed heette. Het weerspiegelt het gegroeide bewustzijn van de samenhang der dingen dichtbij en ver weg. Het komt voort uit het bewustzijn dat de tijd voorbij is dat er op onze planeet misschien wel tijdelijk maar niet permanent problemen op anderen kunnen worden afgewenteld. Dat onze planeet de boom is waarin we zelf nestelen en die ons voedt. Dat het niet gaat om ons eigen belang alleen, maar om ons collectieve belang. Daarom is duurzaamheid een zaak van iedereen.

En bij duurzaamheid gaat het niet alleen om broeikasgassen, landbouwgif of andere bedreigende stoffen die ons leefomgeving direct en indirect ernstig bedreigen, maar ook over de wijze waarop de mensheid haar economie en handel meent te moeten organiseren. Winststreven en groeiverslaving leiden er toe dat zelfs de diepzee enorm vervuilt (enorme plastic massa) en de ijsmassa's op de Noordpool zeer snel smelten en zorgen voor een stijging van de zeespiegel. We zullen onderdeel moeten gaan worden van een nieuwe klimaatbeweging. Er is geen tijd te verliezen om de omslag te realiseren.

Mystiek

Daar is sprake van mystiek, zo vinden wij, waar mensen in hun dagelijks leven geïnspireerd worden om vorm en inhoud te geven aan hun 'antwoord-zijn' op de gevoelde uitnodiging van de Scheppende Oerkracht, God, de Grote Moeder, de Leegte van de Leegte of welke naam een ieder ook wil geven aan deze alles doordringende Geest, het wonderbaarlijke Leven Gevende Principe, vóór en voorbij alle zogenaamde realistische referentiekaders. Anders gezegd: mystiek en de mystieke ervaring zou men de 'verdichting', de kern of het hart van het geestelijk leven kunnen noemen. Geestelijk leven wordt tegenwoordig meer en meer aangeduid met de term spiritualiteit, dat een groot aantal betekenissen omvat, die echter alle de genoemde gemeenschappelijke kern lijken te hebben. In alle betekenissen (mystiek, spiritualiteit) gaat het bij de mens die er naar verwijst, om een fundamentele levensoriëntatie, van waaruit zin wordt gegeven aan zowel individuele als collectieve ervaringen. Uitingen van o.a. sjamanisme, trancedance, aura reading of healing zouden we willen plaatsen onder de noemer van dit thema.