Wat zijn energiehologrammen?

door Wilka Zelders

Energiehologrammen zijn:

• Energetische blauwdrukken voor creatie en onderhoud van de tastbare werkelijkheid.
• Multi-dimensioneel en holografisch van aard.
• Harmonisch en coherent.


De gehele tastbare wereld die wij door middel van onze 5 zintuigen ervaren, bestaat eigenlijk tegelijkertijd helemaal uit subtiele (levens)energie. 

Om de wereld van de 'dingen' te creëren en in stand te houden, zijn energetische blauwdrukken nodig. Hoewel de blauwdrukken alle informatie bevatten die nodig is om een tastbare vorm (planeet, boom, gemeenschap, mens, enz.) te creëren, bestaat het niet uit een stukje geschreven tekst op papier, inclusief wat bouwtekeningen. Energetische blauwdrukken bestaan uit multidimensionale, holografische energievelden, waarbij geometrische patronen de basisinformatie bevatten (dit kennen we als Heilige Geometrie). Ze worden heel vaak energiehologrammen genoemd.


Holografisch betekent dat ieder deeltje tevens het totale geheel bevat.


Zo wordt ook gezegd dat het hele Universum, de gehele Schepping, holografish van aard is. Het waarnemen van en afstemmen op de holografische werkelijkheid is daarmee een manier om met de Eenheid van de Schepping in contact te komen. Alles is uniek en tegelijkertijd volledig en onlosmakelijk doordrongen van het geheel.


De holografische energieblauwdrukken komen voort uit een verbinding tussen ongevormde energie en verlangen/intentie.


De aard van de intenties of verlangens wordt bepaald door de grootte van het bewustzijn waaruit ze voortkomen. Het Goddelijke, allesomvattende bewustzijn brengt een allesomvattende blauwdruk voort die volledig met zichzelf in harmonie en samenhangend (coherent) is. Hierbinnen ontstaat een eindeloze stroom van blauwdrukken in alle vormen en maten, tot en met blauwdrukken van absoluut afgescheiden bewustzijn aan toe.


Wij leven in een tijd waarin het menselijk bewustzijn zich steeds meer 'bewust' realiseert dat er een groter bewustzijn is, waarmee we innig zijn verbonden en dat ons allen omvat.


We noemen dat tegenwoordig vaak het Collectief, of het Veld. Ook wordt het nog steeds vaak 'God' genoemd. Afstemming op dit Veld vergroot ons perspectief op het leven en 'trekt' ons uit ons afgescheiden bewustzijn, uit ons luciferdoosje, zoals ikzelf het vaak noem.


Hoe kunnen we ons afstemmen hierop als we niet precies begrijpen wat het is?


Hiervoor zijn tegenwoordig vele mogelijkheden beschikbaar, waarbij je vanzelf wordt toegetrokken naar de manier die op dit moment het beste bij jou past. Het zien van energiehologrammen - holografische energieblauwdrukken - is één van die hulpmiddelen van deze tijd. Kunstenaars zoals Wilka Zelders, Jhadten Jewall en A Band of Whizzards, die zelf deze energiehologrammen waarnemen en in de vorm van kunstwerken of muziek weergeven, creëren hiermee eigenlijk een soort poorten naar deze andere dimensie van de werkelijkheid.


Kunstwerken van energiehologrammen trekken vele mensen over de streep vanwege hun diepe schoonheid en energetisch hoge frequenties die voor veel mensen werkelijk voelbaar zijn.

Dit wordt veroorzaakt door het fenomeen van de resonantie, waarbij je eigen energielichamen gaan meetrillen in dezelfde frequentie en vorm als die van het energiebeeld waarnaar je kijkt. Aanvullende informatie in de vorm van teksten of belevingen van anderen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn, als een soort voertuig, waardoor je doorheen de sluier van je beperkte bewustzijn kunt binnentreden in het energiehologram dat zich voor jou manifesteren wil. De informatie die precies past bij wie en waar jij nu bent, openbaart zich dan op subtiele wijze binnen in jezelf. Doordat je nu van binnen weet, wordt ook je eigen autonomie versterkt.


Wanneer je daaraan toe bent, activeert het kijken naar energiehologrammen je eigen bewustzijn over de aard van de schepping.


De helende en/of transformerende kwaliteiten waarmee je dan in contact komt, zijn het geschenk dat je vervolgens zelf mag uitpakken. Energiehologrammen zijn hiermee ook een uitnodiging om te ontvangen.


Namasté.